WEBSITES

www.artrosezorgnet.nl
Op deze website vindt u zorgverleners bij u in de buurt met een specifieke deskundigheid op het gebied van artrose.

www.artrosezorgnet.nl/1patient/ZorgwijzerArtrose
Een overzicht van behandelingen voor mensen met artrose van de heup of knie

www.artroseinbeweging.nl
Artrose In Beweging is voor mensen tussen de 50 en 70 jaar die last hebben van artrose in de heup en/of knie en die meer willen bewegen. Het programma is met name geschikt voor mensen die momenteel niet actief onder behandeling zijn bij een zorgverlener, zoals fysiotherapeut, specialist of huisarts.

www.reumafonds.nl
Het reumafonds is er voor patiënten hun naaste omgeving, voor wetenschappers en behandelaars. Zolang genezing niet mogelijk is, draagt het Reumafonds bij aan betere behandelmethoden. Daarnaast geven zij voorlichting over reuma. Aan mensen met reuma, hun directe omgeving, en ook aan de maatschappij. Bovendien komen ze op voor de belangen van mensen met reuma.

www.thuisarts.nl
Thuisarts.nl geeft u betrouwbare informatie en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. De site is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.

www.voedingscentrum.nl
Het Voedingscentrum informeert mensen over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Zij vinden het belangrijk dat eerlijke informatie voor iedereen beschikbaar is, omdat goede voeding een belangrijke basis is voor een gezond leven. U vindt hier daarom onafhankelijke informatie, met een wetenschappelijke onderbouwing.

www.poly-artrose.nl
Reumapatiëntenvereniging Poly-Artrose lotgenoten biedt mensen met artrose de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met ervaringsdeskundigen; mensen die weten wat het is om artrose te hebben. Via een forum op de P-AL website kunt u in contact komen met een ervaringsdeskundige. Daarnaast organiseert P-AL die keer per jaar een contactdag voor mensen met artrose.

www.regelhulp.nl
Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen op verschillende manieren worden vergoed: Er bestaan verschillende regelingen en organisaties die hulpmiddelen vergoeden. De belangrijkste twee zijn uw gemeente en uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw gemeente en uw zorgverzekeraar of - en onder welke voorwaarden - u recht heeft op een hulpmiddel. Of vraag uw ergotherapeut om advies. Ook op hulpmiddelenwijzer.nl vindt u veel informatie over vergoeding van verschillende hulpmiddelen.

www.zorgvoorbeweging.nl
Zorg voor beweging is de patiënten/consumentensite van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De NOV is de wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen in Nederland. De vereniging informeert u graag over alle mogelijkheden die er zijn om u zo makkelijk en prettig mogelijk te laten bewegen, zodat u uw vrijheid zoveel mogelijk behoudt. U vindt hier onder andere interessante en duidelijke filmpjes over heup- en knieartrose. Extra informatie specifiek over heupprotheses vindt u op: www.mijnheupprothese.nl.